top of page

Bernard Kawka | Music of the jazz legend | Muzyka legendy jazzu

Bernard Kawka and his band Novi Singers were the precursors of jazz vocals in Poland, which was short for New Original Vocal Instruments - New Original Vocal Instruments. Human voice was treated here as one of the instruments of jazz combo. Dorota Piotrowska will perform with Ewa Uryga, Dominik Trębski, conductor Piotr Komorowski and the Philharmonic Orchestra in Szczecin. We invite you to the Szczecin Philharmonic on Sunday, 19 November at 5:00pm!

To Bernard Kawka i jego zespół Novi Singers był w Polsce prekursorem jazzowych wokaliz, co było skrótem od New Original Vocal Instruments – Nowe Oryginalne Instrumenty Wokalne. Głos ludzki traktowany był tu jako jeszcze jeden z instrumentów jazzowego combo. Dorota Piotrowska wystąpi z Ewą Urygą, Dominikiem Trębskim, dyrygentem Piotrem Komorowskim oraz orkiestrą Filharmonii w Szczecinie. Zapraszamy w niedzielę 19 listopada do Filharmonii w Szczecinie o godzinie 17:00!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • facebook-square
  • twitter-bird2-square
  • youtube-square
  • linkedin-square
bottom of page