Β 

Sisters in Jazz | Wiosna Jazzowa w Zakopanem | Unesco International Jazz Day | 30.04.2018

🎼 On Monday April 30, Sisters in Jazz will perform on the International Jazz Day during Wiosna Jazzowa in Zakopane Festival. Camille Thurman, Naoko Sakata, Daria Chernakova, Dorota Piotrowska

JuΕΌ w najbliΕΌszy poniedziaΕ‚ek 30 kwietnia o godz. 19:00 podczas Wiosny Jazzowej w Zakopanem odbΔ™dzie siΔ™ na wyjΔ…tkowy koncert samych kobiet z czterech kraΕ„cΓ³w Ε›wiata, czyli Sisters in Jazz! Camille Thurman, Naoko Sakata, Daria Chernakova, Dorota Piotrowska

Sisters in Jazz to niezwykle oryginalny projekt jazzowy, ktΓ³ry miaΕ‚ swojΔ… premierΔ™ podczas prestiΕΌowego Ystad Sweeden Jazz Festival w sierpniu 2015 roku. Jego gΕ‚Γ³wnym zaΕ‚oΕΌeniem jest poΕ‚Δ…czenie wielu kultur dla ktΓ³rych wspΓ³lnym mianownikiem ma byΔ‡ muzyka improwizowana, wykonywana wyΕ‚Δ…cznie przez kobiety, wybitne instrumentalistki z rΓ³ΕΌnych stron Ε›wiata. PomysΕ‚odawczyniΔ… tej idei jest niemiecka saksofonistka Nicol Johanntgen za sprawΔ… ktΓ³rej w lutym 2016 roku ukazaΕ‚a siΔ™ pΕ‚yta live z koncertu zarejestrowanego przez Szwedzkie radio w Ystad zatytuΕ‚owana β€žSisters in Jazz.” Fantastyczne poΕ‚Δ…czenie brzmieΕ„ muzyki skandynawskiej, wschodniej i Ε›rodkowej Europy z domieszkΔ… azjatyckΔ… pozwoliΕ‚o wyksztaΕ‚ciΔ‡ Sisters in Jazz wΕ‚asnΔ… niepowtarzalna jakoΕ›Δ‡, wspaniale przyjΔ™tΔ… przez publicznoΕ›Δ‡ w rΓ³ΕΌnych krajach. Projekt pokazany zostaΕ‚ do tej pory w Niemczech, Szwajcarii, Maroko, Szwecji gdzie sale koncertowe za kaΕΌdym razem wypeΕ‚niaΕ‚y siΔ™ po same brzegi.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • facebook-square
  • twitter-bird2-square
  • youtube-square
  • linkedin-square
Β